ЕТ "Щедър живот" участва в проект "Изграждане на Център за социално-здравна и образователна подкрепа за деца в риск" по програма, спусната от ФАР, за който можете да получите повече информация тук

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ОЧНОТО ПРОТЕЗИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Лабораторията за контактни лещи и очно протезиране(ЛККОП) беше създадена и ръководена от небезисвестния по това време иноватор в областта на офталмологията - доц. д-р Румен Габеров, - като научно-производствено звено в структурата на Научния институт по очни болести към Медицинска академия - София. Тук се раждаха, развиваха и реализираха идеи, усъвършенстваха се и се създаваха нови технологии, които намираха веднага практическо приложение. В тези години работният колектив на лабораторията не беше голям, но работеше с много ентусиазъм и творчески плам. Ето в тази атмосфера на нови творчески търсения копнеж от идеи попаднах и се включих не само в прозиводствената дейност, но и в научните разработки на колектива, ръководен от доц. Габеров. Екипът на лабораторията участваше със свои изобретения и рационализации във всички научно-технически форуми и изложения в областта на медицината, както в национален, така и в международен мащаб.

Едно от впечатлчващите по това време изобретения и продукт на съвместната дейност на всички сътрудници бе създаването на твърда цветна(рисувана) контактна леща с или без диоптър, с или без рисувана зеница, или пък само със зеница в зависимост от диагнозата на пациента. Тъй като в този период аз също носех контактни лещи, участвах не само в процеса на рисуване на лещите, но и при демонстрирането им пред Патентната комисия, както и в различни изложения на българските достижения в медицината, с което се увеличи още повече популярността на нашата лаборатория.

Технологията за изработване на индивидуални очни протези от пластмаса е уникална. В сравнение със стъклените протези индивидуалните козметични очни протези имат големи предимства, а именно:

  • изключително естетични(индивидуални по форма и цвят);
  • голяма подвижност(особено при добра операция);
  • лекота и комфортност при носенето им от пациента(заради материала, от който са изработени);
  • дълготрайност(5, 10, 20, 30 години - в зависимост от начина на съхранение);
  • безопасни за всички възрасти - от пеленаче до преклонна възраст;
  • нетоксични, напълно безопасни(като материал);
  • поддържане на постоянен воден филм заради финните микроскопични спори, които имбибират сълзата на окото;
  • не се влияят от много високите и много ниските температури на климата;
  • могат да се използват в много по-широк диапазон на офталмологичната диагностика: абулбиа, микрофталм, субатрофия, левкома, както и при ектопротезирането;
  • сравнително евтини и лесни за поддържане.

Тези им преимущества предизвикаха голям интерес не само в България, но и в страните от целия Балкански регион, както и в останалите европейски държави. Особено много пациенти пристигаха от арабските страни, в които, поради климатичните особености, офталмологичните проблеми заемат доста голям процент от заболяванията сред населението и заедно с това пациентите нерядко имат належащата потребност от очно протезиране.

През 1997г. специалистите, работещи в отдела по очно протезиране на ЛККОП, бяха съкратени, а самата лаборатория - приватизирана. След многогодишни безрезултатни опити и усилия от моя страна да възстановя отново кабинета по очно протезиране към Научния институт по очни болести, който институт в момента е сведен само до Клиника по очни болести, реших през 2004г. да регистрирам фирма - ЕТ "Щедър живот", тъй като няма да е пресилено, ако кажа, че пациентите от този контингент имаха крещяща потребност от очно протезиране, а Министерството на здравеопазването демонстрираше пълно безхаберие и огромна незаинтересованост въпреки всички техни писма, молби и желания за срещи.

Но това вече е история... Сега в кабинет "Очно протезиране" могат да се поръчат и изработят различни видове очни протези в зависимост от офталмологичната диагноза. Времето за изработване на една очна протеза е различно в зависимост от индивидуалната диагноза на пациента.

Повече подробности и информация относно изработката на очни протези можете да получите като се свържете с нас