ЕТ "Щедър живот" участва в проект "Изграждане на Център за социално-здравна и образователна подкрепа за деца в риск" по програма, спусната от ФАР, за който можете да получите повече информация тук

УСЛУГИ

Тук могат да се поръчат:
 • 1. Козметични очни протези:
  • 1.1. Индивидуални тънкостенни(люспи) при диагноза субатрофия окули (Subatrophia oculi).
  • 1.2. Набори тънкостенни(люспи) за офталмологични кабинети.
  • 1.3. Индивидуални дебелостенни протези при диагноза абулбиа окули (Abulbia oculi).
  • 1.4. Набори дебелостенни протези за офталмологични кабинети.
  • 1.5. Светлочувствителни лещи.
 • 2. Профилактични безцветни корнеосклерални лещи за случаите, когато по една или друга причина окото трябва да се изолира от клепачите и околната среда:
  • 2.1. Индивидуални
  • 2.2. Набори за офталмологични кабинети
 • 3. Импланти - пластмасови очни заместители в офталмологична пластична хирургия:
  • 3.1. Индивидуални
  • 3.2. Набори за офталмологични клиники
 • 4. Ектопротези - във всички случаи, когато се налага козметично възстановяване на лицеви тъкани или органи, деформирани или оперирани по една или друга причина

Допълнение към видовете очни протези (ОП)

Освен изброените, към видове ОП в зависимост от материала в последно време много се рекламират силиконовите ОП. След шумната рекламна кампания за използване на силикона като върхова технология в медицината като заместител на липсващи тъкани, трябва да се знае, че силиконве ОП се поставят в много редки случаи. Силиконът е силно порьозен и затова лесно и бързо абсорбира всякакви микроорганизми – гъбички, бактерии, вируси и др., които намират изключително благодатна среда за живот, размножение и производство на доказано голямо количество токсини. А те, както е известно предизвиквт възпаления, обилна секреция и деформация на лицево-черепните меки и твърди тъкани, и всичко това може да доведе до необратими последствия, както и до изхвърлянето на индивидуалната козметична очна потеза. Тогава е задължителна хирургическа намеса, която не винаги може да реши проблема.


На вниманието на офталмолозите и родителите, чийто деца имат диагноза abulbia.

От многогодишния си опит като специалист по очно протезиране, установих, че при децата с диагноза abulbia по рождение или с придобита такава при тежка травма, за да се обособи легло за индивидуалната козметична очна протеза, им се поставят някакви стандартни импланти, които те не могат да понесат (органична несъвместимост) и ги изхвърлят. Тези импланти (струващи неоснователно скъпо) се поставят при пълна анестезия, а всички знаем колко е вредна пълната упойка за малкия неукрепнал детски организъм, която не само намалява продължителността на човешкия живот, както и не на последно място искам да отбележа, че след тези операции се деформират необратимо клепачите на децата, и в последствие индивидуалната очна протеза не може да се припокрие напълно от клепачите и стои визуално силно облещена. Ето защо за всички деца с тази диагноза, в интерес на здравето им, както и естетичния външен вид съм разработила технология за индивидуални тренер-импланти, чието поставяне изобщо не се нуждае нито от упойка, нито от хирургическа намеса.