ЕТ "Щедър живот" участва в проект "Изграждане на Център за социално-здравна и образователна подкрепа за деца в риск" по програма, спусната от ФАР, за който можете да получите повече информация тук

ЗА НАС

Аз съм Христина Караникова - специалист по очно протезиране с 33 годишен стаж и управител на ЕТ "Щедър живот". Своята кариера в областта на очното протезиране започнах в начлото на 1975г., тъй като имах щастливия случай да попадна в единствената по рода си в Европа, а може би и в целия свят, Лаборатория за контактни лещи и очно протезиране(ЛККОП). Занимавам се с изработка на индивидуални козметични очни протези, ектопротези, индивидуални очни люспи, цветни и корнеосклерални лещи.